«

»

okt 03

Windows 7 – Hurtigtaster

Alle som bruker data bør lære seg hurtigtaster. Dette sparer tid og man er mindre
utsatt for å få såkalte museskader.

Her har jeg samlet noen hurtigtaster for Windows 7 som kanskje kan være til hjelp.
Noen av disse hurtightastene forutsetter at Aero er slått på.

Aero-hurtigtaster

[Windows] + [Mellomrom] («Aero Peek»)
Gjør alle vinduene transparente slik at man ser det som er på skrivebordet. Slipp tastene for å få vinduene fram igjen.

[Windows] + [D] («Aero Peak»)
Viser eller skjuler skrivebordet.

[Windows] + [Home] («Aero Shake»)
Minimerer alle vinduer bortsatt fra det valgte/aktive. Reversér handlingen ved å trykke tastekombinasjonen igjen.

[Windows] + [Pil venstre] ELLER [Windows] + [Pil høyre] («Aero Snap»)
Kobler det valgte/aktive vinduet til enten venstre eller høyre kant på skjermen.

[Windows] + [Pil opp] ELLER [Windows] + [Pil ned] («Aero Snap»)
Maksimerer eller «u-maksimerer» det valgte/aktive vinduet.

[Windows] + [Shift] + [Pil opp] ELLER [Windows] + [Shift] + [Pil ned] («Aero Snap»)
Maksimerer eller «u-maksimerer» det valgte/aktive vinduet i vertikal retning.

[Windows] + [Tab] («Aero Flip»)
Viser en 3D-presentasjon av alle åpne vinduer. Hold ned [Windows] og klikk [Tab]
for å skifte mellom dem.

Windows & oppgavelinje

[Alt] + [Tab]
Få opp liste over alle åpne vinduer. Hold ned [Alt] og trykk [Tab] for å skifte mellom dem, eller bruk piltastene.

[Windows] + [T] ELLER [Windows] + [Shift] + [T]
Flytter fokuset til oppgavelinjen. Hold ned [Windows] og trykk [T] igjen for å flytte fokuset framover på oppgavelinjen, eller [Windows] + [Shift] + [T] for å flytte fokuset bakover på oppgavelinjen.

[Windows] + [1] – [Windows] + [9]
Starter programmet nr. X på oppgavelinjen, inkludert de som er «pinned» til oppgavelinjen.

[Windows] + [Shift] + [1] – [Windows] + [Shift] + [9]
Starter en ny kopi av det respektive programmet på oppgavelinjen.

[Windows] + [Alt] + [1] – [Windows] + [Alt] + [9]
Åpner «hurtiglisten» for det respektive programmet på oppgavelinjen.

Flere skjermer

[Windows] + [Shift] + [Pil høyre] ELLER [Windows] + [Shift] + [Pil venstre]
Flytter det aktive vinduet fra en monitor til en annen.

[Windows] + [P]
Velger presentasjonsmode.

Forstørrelse

[Windows] + [+] ELLER [Windows] + [-]
Starter Windows Magnifier for å forstørre eller forminske skjermen.

[Ctrl] + [Alt] + [D]
Kobler Windows Magnifier til kanten på skjermen.

[Ctrl] + [Alt] + [L]
Windows Magnifier linse-modus.

[Ctrl] + [Alt] + [F]
Windows Magnifier fullskjerm-modus.

[Ctrl] + [Alt] + [I]
Inverterer fargene.

[Windows] + [Esc]
Avslutter Windows Magnifier.

Andre

[Windows] + [G]
Ruller gjennom skrivebord-gadget’ene (de småprogrammene som normalt ligger i sidestolpen).

[Windows] + [X]
Kjører Windows Mobility Center. Denne er spesielt nyttig om du bruker laptop.

Share
%d bloggere liker dette: